Onze diensten en producten.

Onze focusdomeinen zijn digital workplace, employee experience en intelligent apps & automation. Overheen deze domeinen voorzien wij diensten voor technische implementaties, migraties, governance, change en adoptie. Ontdek hieronder een aantal van deze diensten.

The power of Copilot

Discover the revolutionary power of AI in Copilot for Microsoft 365, specially designed to increase efficiency and creativity within your organization.

Lees meer

Informatiebeheer voor lokale besturen

Stel jouw lokaal bestuur in regel met de wetgeving en het Digitaal Archief Vlaanderen gebruik makend van SharePoint en het Power Platform. We zorgen voor tijdswinst en overzicht voor jouw archivaris en gebruiksgemak en duidelijkheid voor jouw werknemers.

Lees meer

Teams Think Forward.

Met Teams Think Forward denk je bewust na over hoe de digitale tools jouw organisatie en werknemers het best kunnen dienen. Samen zorgen we voor instellingen en afspraken die in symbiose zijn met jouw manier van werken.

Lees meer

Employee Experience Journey.

Breng het pad dat jouw werknemers volgen in kaart. Van aanwerving tot afscheid. Automatiseer processen en maak hiervoor gebruik van de juiste tools binnen Microsoft Viva en Microsoft 365. Creëer een aangename werkomgeving voor jouw werknemers.

Lees meer